Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

I. Przepisy ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Warmia Resort z siedzibą w Woryty, al. Lipowa 13A 11-036 Gietrzwałd

2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, tj. te, które skończyły 18 lat przed datą rozpoczęcia konkursu.

3. Dodanie wpisu pod postem konkursowym oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania regulaminu na fanpage’u https://www.facebook.com/warmiaresort

II. Zasady konkursu:

1. Każdy uczestnik może dodać dowolną ilość wpisów.

2. Pracownicy i firmy powiązane oraz współpracujące z Warmia Resort nie mogą wziąć udziału w konkursie

3. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

- odpowiedz na pytanie: "Dlaczego chciałbyś obejrzeć film "Johnny" i z kim wybrałbyś się na seans?"

- udostępnienie konkursowego posta

- polubienie fanpage’u Warmia Resort https://www.facebook.com/warmiaresort

4. Konkurs trwa od 08.09.2022 do 20.09.2022 roku

5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 21.09.2022 roku

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na https://www.facebook.com/warmiaresort

- Zwycięzca będzie poinformowany poprzez komentarz pod jego wpisem. 

7. Zwycięzcę konkursu wytypuje 3-osobowe jury złożone z pracowników Warmii Resort.

8. Nagrodami w konkursie będą: 

3 dwuosobowe zaproszenia do kin Helios na film "Johnny". Zaproszenia sa ważne od 23.09.2022 r. do 06.10.2022 r.

9. Nagrody zostaną przekazane e-mailem, niezwłocznie po otrzymaniu adresów od zwycięzców konkursu. 

10. Voucher nie podlega wymianie na kwotę pieniężną.

III. Wykorzystanie wpisów nadesłanych na konkurs

1. Organizator uzyskuje prawo do wykorzystania nadesłanych na wpisów (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora/nickiem autora) we wszystkich prowadzonych przez siebie działaniach promocyjnych.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, a uczestnik przez przesłanie dodanie wpisu pod postem konkursowym potwierdza zgodę na uzyskanie przez Organizatora w/w uprawnień.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Warmia Resort z siedzibą w Woryty, al. Lipowa 13A, 11-036 Gietrzwałd

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).