Regulamin pobytu

Regulamin pobytu Warmia Resort

1. Przedmiot Regulaminu

a) Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Warmia Resort w Worytach, Al. Lipowa 13A, 11-036 Gietrzwałd („Obiekt”) składającego się z 20 Villi („Ville”) oferowanych do krótkoterminowego pobytu gościom („Goście”). Niniejszy Regulamin oraz regulamin płatności dostępny na stronie internetowej www.warmiaresort.pl stanowi umowę pomiędzy Warmia Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Gościem obiektu Warmia Resort, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie przez Gościa rezerwacji. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz ww. regulaminu rezerwacji.
b) Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Warmia Resort.
c) Regulamin wydany jest przez Warmia Resort Sp. z o.o., ul. Prymasa A. Hlonda 2 B lok. 122, 02-972 Warszawa, KRS: 0000776259, REGON: 382803697, NIP: 9512480321 – podmiotu oferującego pobyt w Warmia Resort („Obiekt”).

2. Doba pobytu

a) Doba pobytu w sezonie wysokim (trwającym w okresie szkolnych wakacji letnich) rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia pobytu o godzinie 16:00 a kończy w ostatnim dniu pobytu o godzinie 10:00. Poza sezonem wysokim, tj. w sezonie niskim i średnim (ustalanym corocznie oraz trwającym w zależności od kalendarza letnich wakacji szkolnych oraz długich weekendów) rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00.
b) Prośbę o przedłużenie doby pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 9:00 w dniu wymeldowania zgodnym z rezerwacją w sezonie wysokim, a w sezonie niskim i średnim do godziny 11:00. Obiekt nie jest związany prośbą o przedłużenie doby pobytu i może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu, w szczególności w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (Villi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
c) W przypadku zgody Obiektu na przedłużenie pobytu, obowiązuje dopłata wynikająca z obowiązującego cennika.
d) W przypadku braku akceptacji Obiektu na przedłużenie pobytu, za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu pobytu (po godzinie 10:00 w dniu zakończenia pobytu w sezonie wysokim, a w sezonie niskim  i średnim po godzinie 11:00), Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 PLN, a w przypadku gdy przedłużenie pobytu wynosić będzie powyżej 3 godzin, Gość zostanie obciążony kwotą stanowiącą trzykrotność opłaty za dobę wynikającą z obowiązującego cennika.

3. Rezerwacja i meldunek

a) Goście dokonują wstępnej rezerwacji Villi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: recepcja@warmiaresort.pl lub poprzez system rezerwacji na stronie www.warmiaresort.pl. Dodatkowo rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie, poprzez wykonanie telefonu pod numer dostępny na w/w stronie internetowej.
b) Potwierdzeniem wykonania wstępnej rezerwacji jest e-mail rezerwacyjny, z którego wynika dalsza procedura postępowania, informacje podsumowujące na temat zarezerwowanej Villi oraz płatności.
c) Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Okazanie dokumentu tożsamości jest niezbędne w celu
zawarcia umowy o wykonanie usług, o których mowa w punkcie 1 lit. a, jak również celem zapewnienia bezpieczeństwa Gości.
d) Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie obiektu Warmia Resort od godziny 10:00 do godziny 22:00.
e) Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu na terenie Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających na terenie Obiektu.
f) Zmiana terminu pobytu lub wybranej Villi na inną jest możliwa pod warunkiem dostępności innych Villi w wybranym terminie. W przypadku gdy cena zarezerwowanej Villi różni się od ceny Villi wcześniej zarezerwowanej, różnica w cenie zostanie rozliczona najpóźniej w dniu przyjazdu, przed odbiorem kluczy.
g) Wraz z dokonaniem rezerwacji Gość uiści na rzecz Obiektu płatność, zgodnie z warunkami wybranej oferty.
h) W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu w trakcie jego trwania, Gościowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek uiszczonych wcześniej opłat, w tym opłaty za cały okres pobytu.

4. Liczba osób w Villi

a) Villa Premium i Deluxe przeznaczone są dla maksymalnie 6 osób.
b) Villa Suite przeznaczona jest dla maksymalnie 4 osób.
c) Villa jest przygotowana na liczbę osób zgłoszoną podczas procesu rezerwacji.
d) Jeśli ilość osób jest większa niż wskazana w procesie rezerwacji, pracownik recepcji może zażądać dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem lub odmówić wykonania usługi.
e) Istnieje możliwość rezerwacji łóżeczka dziecięcego z kompletem pościeli - w zależności od dostępności. Wcześniejsza rezerwacja jest wymagana. Koszt łóżeczka wynosi 50 zł/pobyt.

5. Parking dla Gości

a) Przy wynajmowanej Villi bądź w jej pobliżu przeznaczone jest miejsce parkingowe tylko na jeden samochód.
b) Dla Gości przybyłych do Obiektu większą ilością pojazdów, istnieje możliwość skorzystania z jednego z dwóch dostępnych parkingów: - obok Resort Baru, - obok Villi nr 7 i 8.
c) Obowiązuje zakaz parkowania pojazdów na drodze i trawniku. W przypadku szkód powstałych na skutek niewłaściwego parkowania, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody i zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów z tytułu wyrządzonej przez Gości szkody wynikającej z parkowania poza wyznaczonym miejscem.

6. Wypożyczalnia sprzętu sportowego i strefa rekreacyjno-wypoczynkowa


a) Na terenie Obiektu dostępne są dla Gości: kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów, stół do bilarda i piłkarzyki (odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem);
boisko do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej wraz z piłkami, zestawy do badmintona, zestawy do tenisa stołowego, gry planszowe (bezpłatnie dla Gości Obiektu).
b) Obowiązuje zakaz kąpieli, skoków do wody z pomostu oraz wędkowania w Stawie położonym w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej.
c) Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu korzystania z placu zabaw, który znajduje się na tablicy dostępnej przed wejściem na plac zabaw.

7. Usługi

a) W trosce o komfort Gości, Obiekt dokłada wszelkich starań, aby oferta wynajmu Villi była zgodna z opisem Villi dostępnym na stronie internetowej: www.warmiaresort.pl
b) Obiekt świadczy usługi zgodnie ze standardem Obiektu określonym na stronie internetowej, o której mowa w lit. a) powyżej.
c) W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
d) Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
sprzątanie Villi i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
e) W trakcie pobytów 2-tygodniowych wymiana pościeli i ręczników odbywa się jeden raz w trakcie pobytu, w terminie uzgodnionym w porozumieniu z Gościem.

8. Odpowiedzialność Gości

a) Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
b) Dzieci poniżej 12 roku życia muszą przebywać na pomoście nad Stawem pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
c) Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń dostępnych na terenie Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W takim przypadku Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa kosztami za wyrządzone szkody.
d) W Obiekcie, zarówno w Villach jak i w częściach wspólnych, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Obiekt zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary w wysokości 500 zł w każdym przypadku niezastosowania się do zakazu.
e) W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracownika Obiektu, uregulowania wszelkich należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
f) W przypadku zgubienia kluczy do Villi, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł w recepcji Obiektu.

9. Zwrot rzeczy pozostawionych

a) Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Villi przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
b) W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt Gościa przez okres jednego miesiąca. Artykuły spożywcze będą utylizowane niezwłocznie po ich pozostawieniu.

10. Reklamacje

a) Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
b) Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
c) Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

11. Pobyt zwierząt

a) Obiekt akceptuje pobyty ze zwierzętami na zasadach określonych w Regulaminie pobytu zwierząt.

12. Postanowienia dodatkowe

a) Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Villach i ich wyposażeniu, w tym przestawiania mebli.
b) Goście mają zakaz wprowadzania zmian w ustawieniach TV dostępnego w salonie Villi.
c) W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanej Villi na inną, o takim samym standardzie lub wyższym, a w przypadku braku wolnej Villi do odstąpienia od wykonania usługi i zwrotu wpłaconej kwoty w całości.

13. RODO

Wykonując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Warmia Resort Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prymasa A. Hlonda 2 B lok. 122, 02-972 Warszawa, KRS: 0000776259 REGON:382803697, NIP: 9512480321 zwana dalej „Spółką“ informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WARMIA RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (02-972), ulica Prymasa A. Hlonda 2 B lok. 122, zarejestrowana pod nr KRS: 0000776259, REGON: 382803697, NIP: 9512480321.
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji noclegu w obiekcie Warmia Resort oraz świadczenia usług na Pani/Pana rzecz przez Spółkę związanych z pobytem w Warmia Resort, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy zawartej między Panią/Panem a Spółką dotyczącej pobytu w obiekcie Warmia Resort; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i ochrona praw Spółki;
c) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Spółki, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, w tym usług płatniczych oraz inne spółki z grupy ADEPT;
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok, chyba że wcześniej zostanie przez Panią/Pana odwołana zgoda na ich przetwarzanie; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
f) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w pkt b powyżej;
i) wobec Pani/Pana będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu;
j) ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.